Положення, принципи

Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРАТ “ШП “Світанок” (затверджено річними загальними зборами акціонерів 19.04.2018р.)
Положення про загальні збори акціонерів ПРАТ “ШП “Світанок” (затверджено річними загальними зборами акціонерів 19.04.2018р.)
Положення про наглядову раду ПРАТ “ШП “Світанок” (затверджено річними загальними зборами акціонерів 19.04.2018р.)
Положення про виконавчий орган (директора) ПРАТ “ШП “Світанок” (затверджено річними загальними зборами акціонерів 19.04.2018р.)

 

Положення про наглядову раду ПАТ “Шкіряне підприємство”Світанок” (затверджено ЗЗА, протокол №1 від 22.04.2010 р.)

Положення про виконавчий орган ПАТ “Шкіряне підприємство “Світанок” (затверджено ЗЗА, протокол №1 від 22.04.2010 р.)

Положення про ревізійну комісію ПАТ “Шкіряне підприємство “Світанок” (затверджено ЗЗА, протокол №1 від 22.04.2010 р.)

Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ “Шкіряне підприємство “Світанок” (затверджено ЗЗА, протокол №1 від 22.04.2010 р.)

Comments are closed.